Cognac & Divin! Aria geografică delimitată pentru a produce rachiu de vin cu Indicație Geografică Protejată “Divin” se extinde pc teritoriul cuprins În hotarele Republicii Moldova, conform hărţii anexate. Tot ciclul tehnologic de producere a Divinului, inclusiv cultivarea strugurilor. procesarea strugurilor, producerea vinurilor materie primă. distilarea, învechirea distilatelor pentru divin, cupajarea, tratarea. repaos, ambalarea şi etichetarea lor. trebuie să fie efectuat În aria geografică delimitată. Comercializarea strugurilor, vinurilor materie primă pentru distilare, distilate10r de vin tinere şi distilatelor pentru Divin învechite, destinate fabricdrii Divinu!ui cste posibilă doar în interiorul ariei geografice delimitate, cu condiţia asigurării trasabilităţii. Pentru fabricarea vinurilor materie primă destinate obţinerii distilatului pentru Divin se utilizează soi urile de struguri: Aligote, Chardonnay, Feteasca albă, Luminiţa, Perveneţ Magaracea, grupa Pinot, Riesling de Rhin, Riton, Rkaţiteli, Sauvignon, Silvaner, Suholimanski belîi, Ugni Blanc, Bianca, Alb de Oniţcani, Alb de Suruceni, precum şi amestec de aceste soiuri. Clasificarea Divinului În funcţie de calitatea şi termenul de învechire a distilatelor pentru divin. divinurile se împart în următoarele categorii: v.s. (Very Special) – divin fabricat din distilate pentru divin cu termen minim de învechire de 3 m1i. V.S.O.P. (Very Super Old Paie) – divin fabricat din distilate pentru divin cu termen minim de învechire de 5 ani. X.O. (Extra Old) divin fabricat din distilate pentru divin cu tCn11en minim de învechire de 7 a111. X.X.O. (Extra Extra Old) divin fabricat din distilate pentru divin cu termen minim de Învechire de 20 ani. Virsta declarată a divinului este determinată de termenul de Învechire a celui mai tânăr distilat utilizat în cupaj. În categoria Cognac & Divin se pot găsi produse autohtone și de import.

Afișez 1 - 24 din 34 de rezultate